المان‌های وودمارت

جداول قیمت گذاری با دکمه دلخواه

پایه
اصلی
تومان 19900 بدون مالیات
16 gb
3 GB LPDDR3
5.2-inch
Helio X25 processor
21.16 megapixel
پریمیوم
اکسترا
تومان 26000 بدون مالیات
32 gb
4 GB LPDDR3
5.2-inch
Helio X25 processor
21.16 megapixel
پرفرمنس
ویژه تم فور
تومان 360 بدون مالیات
128 gb
4 GB LPDDR3
5.2-inch
Helio X25 processor
21.16 megapixel
المان‌های وودمارت

جداول قیمت گذاری با استایل

اصلی
تومان 199000 بدون مالیات
16 gb
3 GB LPDDR3
5.2-inch
Helio X25 processor
21.16 megapixel
پریمیوم
بالا
تومان 26000 بدون مالیات
32 gb
4 GB LPDDR3
5.2-inch
Helio X25 processor
21.16 megapixel
پرفرمنس
بهترین
تومان 360 بدون مالیات
128 gb
4 GB LPDDR3
5.2-inch
Helio X25 processor
21.16 megapixel
المان‌های وودمارت

جدول قیمت گذاری با دکمه افزودن به سبد خرید

اصلی
جدید
تومان 19000 بدون مالیات
16 gb
3 GB LPDDR3
5.2-inch
Helio X25 processor
21.16 megapixel
پریمیوم
اصلی
تومان 26000 بدون مالیات
32 gb
4 GB LPDDR3
5.2-inch
Helio X25 processor
21.16 megapixel
عالی
اکسترا
تومان 36000 بدون مالیات
128 gb
4 GB LPDDR3
5.2-inch
Helio X25 processor
21.16 megapixel
عملکرد عالی
کامل
تومان 360000 بدون مالیات
256 gb
5 GB LPDDR3
6-inch
Helio X30 processor
30.16 megapixel
المان‌های اکسترا

جدول قیمت گذاری با تصویر پس زمینه

فوق پیشرفته
تومان 10000 ماهیانه
i3 or Ryzen 3
8GB RAM
1050Ti
120GB SSD
پیشرفته 2
تومان 18000 ماهیانه
i5 or Ryzen 5
16GB RAM
1060
240GB SSD
پریمیوم
تومان .2500 ماهیانه
i7 or Ryzen 7
32GB RAM
1070Ti
480GB SSD
پرو حرفه‌ای
تومان 4000 ماهیانه
i9 or Ryzen TR
64GB RAM
1080Ti
1TB SSD